Previous Next


Goichi Miyoshi



Goichi Miyoshi



b. 1980 Ehime, Japan



Education:

Graduated from Osaka University of Education, Japan



Solo Exhibition:

2006

Goichi Miyoshi Solo Exhibition Gallery Ami, Osaka, Japan



Group Exhibitions:

2006

GEISAI#10, Tokyo Big-Site, Tokyo, Japan



Awards:

2006

Geisai #10 Scouted Prize